AGNIESZKA JĘDRZCZAK

współpraca

System wynagrodzenia godzinowego

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby godzin pracy poświęconej na daną sprawę w oparciu o ustaloną stawkę godzinową. Klient każdorazowo otrzymuje szczegółowe rozliczenie z uwzględnieniem czasu pracy nad każdą sprawą. Taki rodzaj rozliczenia dotyczy tak stałej pomocy prawnej jak i doraźnej, płatnej periodycznie bądź jednorazowo.

System wynagrodzenia zryczałtowanego

Wysokość wynagrodzenia określona jest stałą stawką płatną niezależnie od czasu jaki został poświęcony danej sprawie. Dotyczy rozliczenia stałej pomocy prawnej lub doraźnej, płatnej periodycznie bądź jednorazowo.

System mieszany

Przeznaczony jest przede wszystkim dla Klientów, których potrzeby na świadczoną pomoc prawną nie są stałe i mogą się nasilać bądź słabnąć w różnych okresach. System ten składa się w części z wynagrodzenia płatnego periodycznie w stałej wysokości, w ramach którego Klientowi przysługuje określona ilość godzin świadczonej pomocy prawnej. Nadwyżka, jeżeli wystąpi, liczona jest zgodnie z systemem wynagradzania godzinowego.

System niestandardowy

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być także tzw. succes fee to jest premia za sukces.


Przed ostatecznym podjęciem decyzji dotyczącej wyboru sposobu wynagradzania, z każdym Klientem przeprowadzamy rozmowę, w celu ustalenia jego potrzeb związanych z pomocą prawną. Po przeprowadzeniu analizy proponujemy system rozliczeń najbardziej korzystny z punktu widzenia Klienta.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do potrzeb odwiedzających.